6 juni 2022 archief

Kabinet maakt werk van terugdringen aantal belastingregelingen

Het kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afschaffen of versoberen. Dit is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Dit staat in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees hier verder.

Cryptomunten zijn een bron van zorg voor waakhond

De opmars van cryptomunten zoals de bitcoin blijft een bron van zorg voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM). En de wetgeving die er over enkele jaren moet zijn, neemt die zorgen nog niet weg. Lees hier verder.

Het valt mee met de langdurige probleemschulden

Het aantal bedrijven in Nederland met langdurige problematische schulden blijft klein ondanks de coronalockdowns van de afgelopen jaren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om minder dan 1 procent van alle ondernemingen waar vijf of meer mensen werken. Het statistiekbureau baseert zich op een onderzoek dat in april is gehouden. Lees …

Lees verder

Streep door belastingaanslag

Een dochter van een erflater is door het gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld in een procedure tegen de Belastingdienst over de erfbelasting. Zij heeft ondanks jarenlang procederen niets uit de nalatenschap ontvangen, maar wel een aanslag erfbelasting ontvangen. Lees hier verder.