21 september 2021 archief

Nibud: somber beeld koopkracht 2022

Vanuit de portemonnee gezien wordt 2022 een somber jaar voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. Dit concludeert het Nibud na bestudering van de Miljoenennota. Grote problemen die hun weerslag hebben op de huishoudportemonnee worden – bij gebrek aan een missionaire regering – niet aangepakt en veel huishoudens krijgen niet meer te besteden in 2022. …

Lees verder

Extra geld voor mensen met schulden door corona of de toeslagenaffaire

In de op 21 september door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede werd melding gemaakt van extra geld voor de mensen die door corona of de toeslagenaffaire in de schulden waren gekomen. Lees hier verder.