20 september 2021 archief

Onduidelijkheid over gegevensuitwisseling schuldhulp

Het is vaak niet duidelijk welke gegevens partijen mogen delen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt al jaren signalen, klachten en vragen over bijvoorbeeld vroegsignalering. Ook worden gegevens gedeeld terwijl daar geen wettelijke grondslag voor is. Lees hier verder.

Minder witwassen door limiet contante betalingen te verlagen

Nederland wil in hele EU limiet voor contante betalingen om witwassen tegen te gaan. Ons land pleit samen met enkele andere landen voor een EU-breed maximum van 5000 euro voor betalingen met contant geld. De maatregel moet helpen in de strijd tegen witwassen. Lees hier verder.

Schuldquote overheid door corona steeg 12%

De schade aan de Nederlandse schatkist door de coronacrisis is minder groot dan in andere landen van de eurozone. De schade bleef beperkt door de minder sterke economische krimp in Nederland vergeleken met andere landen. Ook bleef de Nederlandse economie sterker door de minder strikte lockdowns in ons land vergeleken met andere eurolanden. Lees hier …

Lees verder

Week van de Rechtspraak: 20 t/m 24 september

Jaarlijks organiseren rechtbanken en gerechtshoven in september één of meerdere activiteiten voor het publiek. De Week van de Rechtspraak heeft een andere invulling gekregen vanwege de coronamaatregelen. Lees hier verder.