Categorie: Rechtspraak

Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

Als een rekening niet betaald wordt, volgt soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Lees hier verder.  

Schuldenloket rechtbank Limburg

Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet er toe leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er ook gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank …

Lees verder

Cachot voor mishandelen deurwaarder

De Nieuwleusense transportondernemer die samen met zijn vrouw een deurwaarder zeer ernstig mishandelde, moet vier jaar de cel in en een flinke boete betalen. De deurwaarder is altijd nog herstellende van de verwondingen die hij opliep. Lees hier verder.  

Betalen: tot de laatste cent !

Een Amsterdammer is voor de rechter gesleept omdat hij een openstaande tandartsrekening had van vijf eurocent. Uiteindelijk komt de man er goed vanaf: de rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat hij de kosten niet hoeft te betalen. Lees hier verder.  

Celstraf geëist voor molestatie deurwaarder

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft gevangenisstraffen van vijf jaar geëist tegen een 36-jarige man en 36-jarige vrouw voor onder meer een poging tot doodslag op een deurwaarder 10 juli 2019 in Nieuwleusen. Daarbij zou de man meerdere keren met een metalen pijp tegen zijn hoofd en lichaam zijn geslagen en zou hij zijn geslagen …

Lees verder

Hoe te bewijzen dat niet-aangetekende brieven verzonden en ontvangen zijn?

Deze uitspraak laat zien dat, ondanks dat een partij betwist dat niet-aangetekende brieven zijn verstuurd en dat hij deze heeft ontvangen, de rechter toch met behulp van bewijs ‘met een redelijke mate van zekerheid’ tot het oordeel kan komen dat de brieven zijn verzonden en dat deze zijn ontvangen. Lees hier verder.  

Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast. Lees hier verder.  

Geen beslag op flatscreen TV?

In 2009 heeft de voorzieningenrechter te Assen een uitspraak gedaan inzake een executoriaal beslag en de (geplande) verkoop hiervan. Uit het vonnis blijkt dat, in dit geval, het beslag op een flatscreen TV en de verkoop hiervan, onrechtmatig is.