Categorie: Lokale Overheid

Ruime kwijtschelding in Arnhem

De gemeente Arnhem gaat inwoners die al drie jaar een afbetalingsregeling hebben voor een te betalen schuld, per 01 januari 2020 kwijtschelding verlenen voor het nog openstaande bedrag. Met dit besluit is een bedrag van 2.3 miljoen euro gemoeid. Lees hier verder.  

Succesvolle invorderingsactie

Regelmatig werken Belastingdienst, politie en douane samen bij invorderingsacties. Kort geleden haakte bij een politiecontrole ook Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) aan. Ongeveer 150 voertuigen werden gecontroleerd, vijf werden er in beslag genomen. Lees hier verder.  

Nationale ombudsman: in iedere gemeente een hulploket

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat iedere gemeente een loket moet hebben waar burgers met vragen terechtkunnen. Hij merkt dat steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld vinden en hij wil dat gemeenten burgers daarbij gaan helpen, ook bij andere zaken dan gemeentelijke kwesties. Enige tijd geleden stelde hij ook dat gemeenten contante betalingen niet …

Lees verder

Bang voor blauwe envelop

De Belastingdienst maar vaak ook gemeenten gebruiken de “beruchte blauwe envelop” om schriftelijk te communiceren over belastingzaken. Mensen met financiële problemen durven deze enveloppen bijna niet meer te openen. Lees hier verder.    

Inzagerecht vanaf 2021 voor gemeenten

Gemeenten mogen vanaf 2021 in de bestanden van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars kijken om te zien of iemand betalingsachterstanden opbouwt. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil zo de schuldhulpverlening verbeteren. Lees hier verder.  

Koffer tegen armoede

Zo’n 60.000 Rotterdamse huishoudens leven in armoede, een vijfde van alle huishoudens. Meer dan de helft daarvan zelfs langer dan vier jaar. De schaamte en stress over armoede is groot, waardoor het praten over financiële problemen moeilijk is. De gemeente Rotterdam heeft een koffertje ‘Geld enzo’ ontwikkeld waardoor het voor hulpverleners makkelijker wordt om het gesprek …

Lees verder

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het voorstel tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is door staatssecretaris van Ark naar Tweede Kamer gestuurd. De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een van de maatregelen uit de brede schuldenaanpak van het Kabinet. Na de wijziging, die op 1 januari 2021 in moet gaan, mogen hulpverleners zelf gegevens verzamelen en registers …

Lees verder

Regels kwijtschelding niet voor iedereen gelijk

Volgens politieke partij 50-plus vissen mensen met een AOW-uitkering bij de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen regelmatig naast het net. Wie wat spaargeld heeft, moet dat bedrag eerst aanspreken alvorens in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Maar het bedrag dat men aan spaargeld nog mag hebben, ligt voor mensen met AOW …

Lees verder

Pensioen overheidsdeurwaarders onder druk

De min of meer aangekondigde verlaging van de pensioenen zorgt voor veel onrust. De deurwaarders welke werkzaam waren/zijn voor de overheid (Belastingdienst en gemeenten) en via het ABP pensioen hebben opgebouwd krijgen hiermee, zoals het er nu uitziet, ook te maken. Inmiddels is er ook een vereniging opgericht welke de Nederlandse staat voor de rechter …

Lees verder

De gemeente Amsterdam is op zoek naar mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

In 2018 kon de sociale dienst (WPI) met behulp van de gemeentelijke belastingen zien wie geen kwijtschelding aanvraagt, maar er mogelijk toch recht op heeft. Die mensen werden benaderd en dat leidde er toe dat 4.000 WPI-cliënten geen gemeentelijke belastingen meer hoeven te betalen. Lees hier verder.