Categorie: Belastingdienst

Belastingmaatregelen in coronatijd

De Belastingdeurwaarder komt (bijna) niet meer aan de deur. Uitstel van betaling of regelingen zijn mogelijk. De overheid denkt mee en probeert problemen bij ondernemers te voorkomen. De mogelijkheden op een rijtje, lees hier verder.

Nu ook criminele SMS-berichten

Naar nu blijkt proberen criminelen via SMS-berichten, welke namens de Belastingdienst zouden zijn verzonden, mensen ook geld af te troggelen. Tevens wordt gedreigd dat een deurwaarder op de stoep zal staan indien er niet wordt betaald. Zodra er een bericht wordt ontvangen en het nummer 31640352888 komt daarbij inbeeld is het advies, niets mee doen …

Lees verder

Fraudeurs blijven bezig

Ook nu circuleren er weer volop valse emailberichten over openstaande schulden bij de Belastingdienst. Er wordt gedreigd met een bezoek van een gerechtsdeurwaarder, daaruit blijkt ook dat de fraudeur geen weet heeft van deze zaken. Bij een belastingschuld verschijnt n.l. een belastingdeurwaarder. Het advies is dan ook: niet op reageren en verwijderen! Lees hier het …

Lees verder

Met pensioen

Na een carrière van maar liefst 53 jaar bij het Ministerie van Financiën/Belastingdienst is Arie van Eijsden met pensioen gegaan. De invorderingsproblematiek was zijn werk en hobby, veel deurwaarders kennen hem als auteur van vakliteratuur, docent en spreker tijdens symposia. Bij de introductie van het zogenaamde postdwangbevel was hij daar in eerste instantie geen voorstander …

Lees verder

Crisismaatregel: uitbreiding uitstel betaling belasting

De Belastingdienst gaat het uitstel van betalen van belasting uitbreiden. Ondernemers hoeven onder meer de kansspelbelasting, assurantiebelasting en accijnzen voorlopig niet te betalen. De fiscus int de dividendtaks wel gewoon. Lees hier verder.

Waarschuwing!

Zoals bekend trachten fraudeurs in deze coronatijd misbruik te maken van de omstandigheden. De politie laat een waarschuwing uitgaan. Lees hier verder.

Coronacrisis: Belastingdienst geeft uitleg over verzoek uitstel van betaling

De Belastingdienst heeft gepubliceerd hoe belastingadviseurs een verzoek kunnen indienen voor uitstel van betaling voor klanten die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis. Over het voorlopig minder of geheel niet inzetten van deurwaarders bij de inning van belastingschulden bij bedrijven en particulieren is nog niets bekend. Naar de mening van het Deurwaarders Collectief Nederland zou het …

Lees verder

Besluit beslagvrije voet

Een goede en eenduidige vaststelling van de beslagvrije voet vraagt van alle beslagleggende partijen dat zij op een zelfde manier informatie met betrekking tot de leefsituatie en de hoogte van het inkomen uit de geleverde data herleiden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt tot en met 03 april een consulatie. Lees hier verder.

Incasso door Belastingdienst

Bij een controle in Oldenzaal wist de Belastingdienst flink te cashen. Maar liefst een bedrag van ruim 45.000 euro werd geïnd. Lees hier verder.

Inning verjaarde belastingschulden

Volgens de Telegraaf heeft de Belastingdienst verjaarde belastingschulden (een schuld die na vijf jaar niet is betaald of ingevorderd) toch ingevorderd. De termijn van 5 jaar kan echter worden gestuit, dit door een aanmaning, beschikking tot verrekening of dwangbevel dan wel door een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel. In de praktijk is het dan …

Lees verder