Categorie: Rijksoverheid

Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’

Het rapport ‘Ongekend onrecht’ toont een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. Door een samenspel van harde regelgeving, vooringenomen handelen en vooral door geen gehoor te geven aan noodsignalen hebben tienduizenden ouders en kinderen hun leven zien veranderen in een moeras van ellende. Het kabinet biedt hier excuses voor aan, aan alle …

Lees verder

Besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2020, tot aanwijzing van beslagleggende partijen waarop artikel XXIIIC van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van toepassing is

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) is per 1 januari 2021 in werking getreden. Implementatie van die wet vraagt om een complexe ICT-matige aanpassing. Daarom hebben verschillende partijen aangegeven niet tijdig de wet volledig te kunnen uitvoeren. Om deze partijen iets meer tijd voor de implementatie te geven, is in de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet overgangsrecht …

Lees verder

Nieuwe wetten per 01 januari 2021

Op 01 januari 2021 treden nieuwe wetten in werking. Een overzicht van de wetten die onder verantwoordelijkheid vallen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) Lees hier verder.

Nieuwe wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt in werking

De nieuwe, vereenvoudigde, beslagvrije voet is een enorme stap vooruit. Het kabinet heeft een Brede Schuldenaanpak geïntroduceerd. De KBvG is betrokken bij alle fasen van de aanpak, van vroegsignalering tot verantwoord incasseren. Belangrijk onderdeel van de nieuwe schuldenaanpak is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Daarvan is de KBvG de initiator geweest. Lees hier verder.

De belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021

De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Het ministerie van Financiën biedt alvast een overzicht. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2021. Lees hier verder.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

Staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stuurde de voorzitter van de Tweede Kamer een bief  over de Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister. Lees hier verder.

2020: Een onzeker jaar met een historisch begrotingstekort

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de overheidsfinanciën. Om banen te behouden, bedrijven overeind te houden en in staat te stellen zich aan te passen heeft de overheid miljarden euro’s beschikbaar gesteld. Doordat de economie zich in de zomer en het begin van de herfst positiever dan verwacht heeft ontwikkeld zijn de belastinginkomsten hoger dan …

Lees verder

Kamer: voorkom dakloosheid door kostendelersnorm

Nog voor het einde van het jaar moet de regering, in overleg met gemeenten, met een plan komen om de kostendelersnorm aan te passen. De maatregel heeft het onbedoelde effect dat het bijdraagt aan dakloosheid. De kostendelersnorm bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt naar mate de ontvanger met meer mensen een huishouden deelt. Lees hier …

Lees verder

Maatschappelijk verantwoorde incasso moet beter

Het kabinet moet in kaart brengen hoe deurwaarders op een meer maatschappelijk verantwoorde manier kunnen incasseren. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag 24 november besloten naar aanleiding van een verhoging van de tarieven voor gerechtsdeurwaarders, die er volgens kenners voor zal zorgen dat mensen met schulden nog verder in de problemen komen. Lees hier verder.

Minder gijzelingen wegens niet betaalde verkeersboetes

Er worden steeds minder mensen op last van justitie gegijzeld omdat ze hun verkeersboete niet betalen. In 2019 verdwenen ongeveer 200 mensen achter de tralies om hen te dwingen hun boete(s) te betalen, in 2014 waren dat er nog zo’n 10.000. Lees hier verder.