Advies deurwaarders: bellen is oplossen

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is opnieuw gestart met de campagne ‘bellen is oplossen’. De campagne vond eerder plaats in april en wordt wegens het succes daarvan herhaald. De KBvG wil – namens haar leden/gerechtsdeurwaarders – burgers en ondernemers wederom stimuleren snel te bellen om betalingsproblemen op te lossen. De oproep kan zeker ook mede worden gedaan namens de deurwaarders, werkzaam bij de overheid. Ook hier geldt dat een snelle reactie kosten en invorderingsacties kan voorkomen. Bij de overheid begint de invorderingsactie (nadat een aanmaning is toegezonden) met het postdwangbevel. Dit dwangbevel wordt zoals in de benaming wordt aangeven toegezonden via de post, een dergelijke werkwijze is bij de gerechtsdeurwaarder nog onbekend. Wel kunnen gerechtsdeurwaarders gebruik maken van de coronabetekening (het achterlaten van stukken in de brievenbus ook al is de bewoner thuis), deze werkwijze kunnen belastingdeurwaarders ook hanteren bij het verdere vervolg van hun invorderingswerkzaamheden zoals b.v. de betekening van het hernieuwde bevel tot betaling. Lees hier verder.