Coronabetekening

Een exploot moet in principe aan de geadresseerde in persoon worden overhandigd, of aan diens huisgenoot, of aan een andere persoon die zich op het woonadres van de geadresseerde bevindt. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, is het echter gebruikelijk geworden bij deurwaarders om het exploot in een gesloten envelop achter te laten bij de geadresseerde, zonder dat er eerst is aangebeld. Deze mogelijk wordt tijdelijk geboden om te voorkomen dat via persoonlijk contact tussen de deurwaarder en de geadresseerde besmetting plaatsvindt. Zowel gerechts- als belastingdeurwaarders kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.