Einde of juist begin van de crisis?

Het zogenaamde “Kunduz-akkoord” is met luid applaus ontvangen. Lof-uitingen alom, iedereen tevreden. Althans, zo lijkt het.  Bij nadere verdieping in de gemaakte afspraken, komen er dan binnenkort niet meer mensen bij, die met (grote) betalingsproblemen te kampen hebben? Krijgt de schuldhulpverlening het niet drukker en de (belasting)deurwaarder er niet meer bezoekadressen bij?

Enkele feiten op een rij.
Wat nu voorligt, is een mix van botte bezuinigingen en hervormingen. De bezuinigingen maken de economie niet sterker, de hervormingen wel. Lastenverhoging als de BTW-verhoging naar 21% (zoals het er nu voorstaat al per 01 oktober 2012)  leiden tot minder koopkracht, minder bestedingen en maken de voorspelde krimp van de Nederlandse economie eerder groter dan kleiner. Dat is ook  een reden waarom de 3% waarschijnlijk niet gehaald zal worden, want 3% is een teller (het begrotingstekort) gedeeld door een noemer (het bruto binnenlandsproduct)
Als de noemer uiteindelijk kleiner wordt , wordt de breuk vanzelf groter. Overigens zal het waarschijnlijk tot ver in 2014 duren, eer we weten wat het tekort over 2013 was. En dat cijfer zal dan ook nog weer een paar keer herzien worden. De 3% van nu is een schijnzekerheid.

Wat dus wel zeker is, is de reeds genoemde BTW-aanpassing. Ook al nemen wellicht in eerste instantie winkeliers dit voor hun rekening, bij de benzinepomp zal dit anders liggen. Resultaat: een verdere verhoging van de brandstofprijzen.
De maatregel om de belastingvrijstelling van 19 cent per kilometer op het woon-werkverkeer helemaal te schrappen, hakt er flink in bij werknemers die met de auto naar het werk gaan.
Dit kan voor een werknemers soms honderden tot enkele duizenden euro’s per jaar kosten. Het is natuurlijk afhankelijk van de afstand woning – werk v.v.

De energieprijzen gaan omhoog, vervolgens zal de komst van meerdere nieuwe gas- en kolencentrales op termijn ieder huishouden ook enkele tientallen euro’s per jaar gaan kosten.
Met ingang van 2013 zal de aftrek van hypotheekrente worden beperkt tot annuïteit en gaat de pensioenleeftijd meteen omhoog. Nog nergens wordt gesproken over een verhoging van de premies van de zorgverzekeraars, maar dat die ook zullen stijgen is een vaststaand feit.

Voor mensen die nu al moeten balanceren op het koord van het wel of niet kunnen nakomen van betalingsverplichtingen kunnen de nieuwe maatregelen leiden tot het omvallen.

Extra drukke tijden voor de schuldhulp en (belasting)deurwaarders liggen dus in het verschiet en de DCN-studiedag van 10 oktober 2012 “Het invorderen van (belasting)schulden in crisistijd”  lijkt actueler te worden dan ooit te voren.