Gedoe rondom ‘Kunduz-akkoord’

Het vorige week tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie overeengekomen begrotingsakkoord, zorgt hier en daar al voor veel opschudding.

Zo wil de SP weten of alle gemeenten mogen stoppen met het voorbereiden van de invoering van de huishoudtoets voor gezinnen in de bijstand. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdan, Den Haag en Utrecht, hebben de voorbereidingen op 27 april 2012  met onmiddellijke ingang opgeschort.

De huishoudtoets was een onderdeel van de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en maakte deel uit van plannen voor een strengere bijstand van staatssecretaris De Krom. Door deze bezuinigingen was voortaan nog maar één uitkering per gezin mogelijk en werd bij het vaststellen van recht op bijstand ook gekeken naar het inkomen van meerderjarige inwonende kinderen. Staatssecretaris De Krom was een beoogd spreker voor de DCN-studiedag van 10 oktober a.s. Zijn agenda bood helaas geen gelegenheid in te gaan op de invitatie. Divosa (vereniging van sociale diensten) adviseert haar leden ook om de invoering van de huishoudtoets voorlopig op te schorten.

Doordat de politieke verhoudingen nu plotseling zijn verschoven, maakt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma zich zorgen over het voortbestaan van de waterschappen. Er wordt gevreesd dat een meerderheid in de Tweede Kamer de Waterschapswet controversieel wil verklaren. Een bezuiniging van 750 miljoen euro per jaar zou hierdoor op de helling komen te staan. De politiebonden ACP, NPB en VMHP vinden het onacceptabel dat voor 2013 de salarissen van ambtenaren niet worden verhoogd. De bonden dreigen met acties waar mensen last van gaan krijgen. De politiemensen verwijzen vervolgens naar de afgesloten cao voor gemeenteambtenaren. Deze bevat wel een (geringe) loonsverhoging, maar is echter wel afgesloten voor het Kunduz-akkoord.

Of deze ongeschonden kan worden doorgevoerd, moet echter ook nog worden afgewacht. Al binnen een week na het akkoord veel gedoe en naar alle waarschijnlijkheid zal er nog veel bij komen.