Zonnepanelen op het dak (on)roerend?

In toenemende mate worden zonnepanelen op daken van huizen gemonteerd. Door de steeds hoger wordende energieprijzen en het wellicht in de nabije toekomst goedkoper worden van zonnepanelen, is het eens interessant om te bekijken of de panelen als roerende zaken of als onderdeel het het onroerend goed moeten worden gezien.

Zonnepanelen vormen een bestanddeel van de woning indien deze duurzaam met de woning zijn verenigd. Twee criteria kunnen daarbij worden onderscheiden.
1.    Wanneer de zonnepanelen volgens de verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de woning, dan vormen ze een bestanddeel daarvan. Belangrijk hierbij is of de woning zonder zonnepanelen incompleet is.
2.    Indien zonnepanelen dusdanig verbonden zijn met de woning, dat deze niet van elkaar kunnen worden gescheiden zonder dat er schade van betekenis ontstaat, vormen ze ook een bestanddeel daarvan
Of zonnepanelen een bestanddeel vormen van de woning, is erg afhankelijk van de feiten. In algemene zin geldt echter dat zonnepanelen die “los op daken worden gelegd” en slechts met een aantal schroeven worden bevestigd, in die regel geen onderdeel gaan uitmaken van de woning waarop zij gelegd worden.
Een woning zou zonder deze zonnepanelen niet incompleet zijn. Bovendien zijn de zonnepanelen eenvoudig te demonteren. Dergelijke zonnepanelen blijven aldus in dat geval roerend.
Indien zonnepanelen echter worden geïntegreerd in het dak (de dakpannen) van de woning, zullen deze in veel gevallen wel een bestanddeel gaan vormen van de woning. Het dak vormt immers een wezenlijk onderdeel van de woning. Zonder het dak (en de dakpannen) is een woning incompleet.
Datzelfde geldt voor een dak (de dakpannen) waarin zonnepanelen zijn verwerkt.

Beslag op zonnepanelen
Uitgaande van bovenstaande kunnen we dus stellen dat zonnepanelen in bepaalde gevallen roerend zijn en in andere situaties onderdeel uitmaken van het onroerend goed.
Een beslag op roerende zaken is soms dus mogelijk, voor een goede verwerking in een proces verbaal van beslag zal er een juiste omschrijving moeten plaatsvinden. Een (belasting)deurwaarder balancerend op het dak van een woning zien wij nog niet direct gebeuren. En ook al zou dat voor de beslaglegging niet nodig zijn, blijft dat na een executoriale openbare verkoop toch wel de zonnepanelen verwijderd moeten worden. Al met al nogal wat problemen en indien mogelijk dus eerst maar een eenvoudiger manier zien te vinden voor incasseren van de (belasting)schuld.