10 juli 2021 archief

Meldpunt achterstallige betalingen

Mkb-bedrijven die aan het grootbedrijf leveren en lang moeten wachten tot hun factuur wordt voldaan, kunnen daarvan melding maken bij het¬†meldpunt achterstallige betalingen¬†van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), dat op verzoek van het kabinet is ingesteld. De meldingen die daar binnenkomen, bepalen mede of het kabinet een onafhankelijk toezichthouder voor late betalingen gaat instellen. …

Lees verder