15 juli 2021 archief

Reactie Hoge Raad op overlijden van Peter R. de Vries

Peter R. de Vries is donderdag 15 juli op 64-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam. De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag 06 juli rond 19.30 uur neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in de stad. Ook de Hoge Raad reageerde op zijn overlijden. Lees hier …

Lees verder

Video voor professionals betrokken bij de uitvoering van de vereenvoudiging beslagvrije voet

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de ketenpartijen een toelichtende video ontwikkeld voor professionals (deurwaarders/bewindvoerders/schuldhulpverleners) om hen inzage te geven in de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze wet is per 01 januari 2021 in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat schuldenaren voldoende overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien als …

Lees verder

Verlenging corona-betekening door deurwaarders

Artikel 1 van de Verzamelspoedwet COVID-19, maakt het mogelijk dat de uitwisseling van te ondertekenen papieren documenten, zoals exploten, zonder fysiek contact kan plaatsvinden. Hiertoe is bepaald dat voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid om aan een van de in artikel …

Lees verder

Zorgen over grotere tweedeling na corona

Nederlanders maken zich zorgen over de toenemende tweedeling in ons land die ook nog eens is uitvergroot door de coronacrisis. Dat is een van de uitkomsten van de Dialoogtafels, waaraan onder andere 600 burgers meededen. Lees hier verder.

Thematafels rond het thema schuldinning en schuldhulp

Op maandag 28 juni organiseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid de eerste van drie thematafels rond het thema schuldinning en schuldhulp. De (digitale) sessies hebben als doel om als betrokken partijen samen tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Naast onder meer het NIBUD, de Raad voor de Rechtspraak, de NVVK en het ministerie …

Lees verder