Stukken deurwaarder: tijdelijk via de brievenbus

In verband met het coronavirus mogen gerechtsdeurwaarders tijdelijk hun stukken zonder bij de schuldenaar te hebben aangebeld, via de brievenbus achterlaten. In de geest van dit besluit is het naar de mening van het Deurwaarders Collectief Nederland ook voor belastingdeurwaarders toegestaan om een hernieuwd bevel tot betaling op deze wijze te betekenen aan de schuldenaar. Lees hier verder.