Overheidsvordering niet per 1 januari 2013 voor alle gemeenten

OverheidsvorderingDe proef met de overheidsvordering kan op z’n vroegst pas in het tweede kwartaal van 2013 worden geëvalueerd. Dit nieuwe maar niet onomstreden incasso-instrument zal dan ook nog niet per 1 januari 2013 voor alle gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden beschikbaar komen.

Onder andere verwerkingsproblemen bij de ING in de proef met de overheidsvorderingen zijn hieraan debet. Gelet op het feit dat relatief veel overheidsvorderingen betrekking hebben op rekeninghouders van de ING, is de proef sterk verstoord.

Sinds 1 oktober 2011 is de overheidsvordering met een proef opengesteld voor een beperkt aantal gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden.

Bij de schuldhulpverlening in ons land is men niet erg gelukkig met deze extra incasso mogelijkheid.

Deskundigen op dit gebied vrezen dat veel mensen met betalingsachterstanden daardoor nog dieper in de problemen zullen gaan komen.

Bij de Belastingdienst wordt deze wijze van invorderen al wel gebruikt. Met name de mogelijkheid om ook beslag te kunnen leggen op de kredietruimte wordt sterkt bekritiseerd door schuldhulpverleners. Dit zal zeker ook aan de orde komen tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober waarbij “anders denkenden” uiteraard hun mening ook kunnen weergeven en vragen kunnen stellen aan de inleiders.

De overheidsvordering (bij de introductie ook wel bankvordering genoemd) is tot nu toe het sluitstuk na diverse ingrijpende wijzigingen en aanpassingen bij met name het invorderen van belastingschulden. Het nog steeds door de DCN verafschuwde postdwangbevel was de eerste aanpassing, of de overheidsvordering het sluitstuk is, moet worden afgewacht. Wellicht dat beleidsmakers van het Ministerie van Financiën binnenkort een nieuw konijn uit de hoge invorderingshoed tevoorschijn halen.