Bijna brand bij huisuitzetting

Een inwoner van Hoorn heeft op 17 juli jl. gedreigd zijn woning in brand te steken als de ontruiming doorgang zou vinden. Een gerechtsdeurwaarder die samen met de politie de woning aan de Boogschutter wilde binnentreden, werd met de bewoner geconfronteerd die aangaf het niet eens te zijn met de ontruiming en de woning in de brand zou steken.

De politie zette vervolgens een onderhandelaar in en die is tot aan het begin van de avond met de man in gesprek geweest. Vervolgens kwam de man vrijwillig naar buiten maar werd wel meteen door een arrestatieteam in de boeien geslagen.

De ook gewaarschuwde brandweer is na de arrestatie de woning binnengegaan om te controleren of er sprake was van enig brandgevaar. Dat bleek niet het geval.

Niet in alle gevallen blijft het bij het dreigen met dergelijke acties. Soms wordt zelfs overgegaan tot zelfdoding door de schuldenaar. Een traumatische ervaring voor de uitvoerende gerechtsdeurwaarder