Amersfoort zoekt Medewerker Heffing en Invordering Belastingen

Gemeente Amersfoort verzorgt het totale proces voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen zelf, vanaf de aanslagoplegging van diverse belastingen en heffingen, het verzorgen van kwijtscheldingen, tot en met invordering door de eigen deurwaarder. Afdeling Belastingen bestaat uit circa 35 professionals met oog en oor voor de belangen van de belastingplichtige en de gemeente. Team Heffing & Invordering is met 13 medewerkers zelf verantwoordelijk voor het hele invorderingstraject. Lees hier verder.