Kilometerkostenvergoeding

Uit berichten van het mislukte Catshuisoverleg, kan worden opgemaakt dat een aanpassing van een vergoeding voor gemaakte autokosten aanstaande was. En let daarbij wel op, een verlaging hiervan !!! Hoe bizar.

De kosten van brandstof zijn nog nooit zo hoog geweest, de vergoeding welke door de werkgever wordt gegeven is al jaren op hetzelfde niveau.

Enkele jaren geleden is deze zelfs verlaagd, belangenorganisaties welke zich hiertegen teweer konden stellen lieten het afweten.
En nu dus wellicht nog een nieuwe aanpassing van die vergoeding, een bedrag van € 0,14 per gereden kilometer werd in de Haagse wandelgangen al gehoord. Volgens het bestuur van de DCN onacceptabel.
De huidige vergoeding is op dit moment al niet toereikend, er moet per kilometer geld bij. Het is dan ook zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en indien mogelijk meteen alles in het werk te stellen een verdere verlaging te voorkomen. Welke politieke partij komt met welk voorstel, welke vakbond neemt stelling ? De MHP heeft kort geleden (met voorkennis van het naderende voorstel ?) gepleit voor juist een verhoging van de vergoeding. Een leuke poging, maar of deze kans van slagen heeft valt zwaar te betwijfelen. Eerst alles om te beginnen maar eens houden zoals het nu is.
Overigens kan een werkgever (ruim) meer vergoeden dan het belastingvrije bedrag. Er zal dan wel belasting over moeten worden betaald.
Een deurwaarder moet voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden kunnen beschikken over een goede auto met ruime voorzieningen. Het is zeg maar zijn rijdende kantoor. En daarmee dient terdege rekening te worden gehouden.