Beslag op levende have

levende haveBeslag op dieren zoals koeien, paarden schapen kan een mogelijkheid bieden tot verhaal van een schuld. Huisdieren in beslag nemen wordt ontraden, dit levert voor de deurwaarder over het algemeen maar problemen op aangezien emoties dan ook een (grote) rol kunnen gaan spelen. Dat er bij een beslag (in dit geval op grond van verwaarlozing) en de verkoop van levende dieren onduidelijkheden met financiële consequenties kunnen ontstaan, blijkt uit deze casus.