Gemeenten strenger dan nodig voor minima bij aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Een meerderheid van de gemeenten hanteerde het afgelopen jaar strengere eisen dan nodig voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder zo’n 180 gemeenten. Met name inwoners met weinig spaargeld zijn daar de dupe van geworden. Gemeenten heffen belasting voor bijvoorbeeld het ophalen en verwerken van vuilnis, voor gebruik van het riool of voor het bezit van een woning. Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen kwijtschelding krijgen voor deze belastingen. Lees hier verder.