Ruimere parkeermogelijkheden deurwaarders

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de KBvG, ten behoeve van de leden en voor de uitvoering van de ambtelijke taken, vrijstelling verleend van een aantal artikelen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: gerechtsdeurwaarders die in het bezit zijn van een verklaring van de KBvG en die bezig zijn met het verrichten van ambtshandelingen, mogen met hun auto in binnensteden parkeren op plekken waar dat normaliter niet zou zijn toegestaan.
Lorena Botter, ledenraadslid van de KBvG, is initiator van deze vrijstelling. Zij licht de vrijstelling toe in een kort filmpje: zie https://lnkd.in/evp-AD8D
De leden krijgen uiterlijk 1 februari 2023 de verklaring toegezonden.