WETBOEK VAN STRAFVORDERING NAAR RAAD VAN STATE

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is weer een stapje verder richting invoering: het wetsvoorstel is aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Het huidige Wetboek van Strafvordering dateert van 1926 en is zwaar verouderd. Bovendien is het na zo’n 150 wijzigingen een lappendeken geworden. Lees hier verder.