Beslag- en executierecht gefaseerd herzien

De wetswijziging waarmee het beslag- en executierecht wordt herzien is vanaf 1 oktober gefaseerd in werking getreden. De wijziging is er op gericht om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen. Beslag op roerende zaken biedt nu minder verhaalsmogelijkheden, de beslagvrije voet wordt aangepast, wel wordt het binnenkort mogelijk om administratief beslag te leggen op voertuigen met een kentekenregistratie (auto’s, motoren, caravans, aanhangwagens) in het kentekenregister van de RDW. De wetswijziging moet er overigens niet toe leiden, dat mensen die bewust in een schuldenpositie geraken, wel kunnen maar niet willen betalen, niet aangepakt kunnen worden. Lees hier en ook hier verder.