Geen beslag meer op Bello

De Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, zorgt voor nogal wat veranderingen. Zo is het bij het leggen van een beslag op een motorvoertuig niet meer nodig deze aan te treffen en is het verboden om beslag te leggen op gezelschapsdieren. Lees hier verder.