Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Het Wetsvoorstel is –na instemming door de ministerraad- op 10 juli jl. voor advies aan de Raad van State gestuurd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het 4e kwartaal van 2020 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Wellicht kunnen meer mededelingen worden gedaan tijdens het DCN symposium op 07 oktober, het Wki is een van de onderwerpen welke aan de orde komen.