Corona-spoedwet in werking getreden

Door de coronaproblematiek wordt de gang naar de rechter beperkt. Fysieke aanwezigheid is soms niet nodig, elektronische communicatiemiddelen bieden een oplossing om zaken toch te kunnen behandelen. Lees hier verder.