Uitkering moet naar sociaal minimum, ongeacht gezinsinkomen vindt het UWV

Om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een speciale toeslag om rond te komen, moeten uitkeringen opgehoogd worden naar het sociaal minimum. Die oproep doet uitkeringsinstantie UWV in haar zogenoemde knelpuntenbrief. Het ‘gezinsinkomen’, het gezamenlijke inkomen van de uitkeringsontvanger en andere personen in het huishouden, moet dan ook geen invloed meer hebben op de hoogte van de uitkering. Lees hier verder.