Categorie: Divers

Bodycam voor handhavers

In Rotterdam worden alle vierhonderd gemeentelijke handhavers volgend jaar voorzien van een bodycam. De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit om deze medewerkers met een klein cameraatje uit te rusten. Een bodycam voor deurwaarders is ook al eens aan de orde geweest, een alarmknop waarbij contact kan worden gelegd met een centrale wordt nu …

Lees verder

Betalen energierekening problematischer

Bureau Ecorys deed een onderzoek naar het aantal mensen dat problemen heeft met het betalen van de energienota. Hieruit bleek dat inmiddels 650.000 huishoudens deze kosten niet of nauwelijks meer kunnen betalen en dat dit aantal naar verwachting nog verder zal toenemen. Lees hier verder.    

Schuldenfonds: wel of niet ?

Een tweetal politieke partijen pleiten voor de oprichting van een schuldenfonds. Schulden moeten worden opgekocht, incassobureaus en deurwaarders worden zo buiten de deur gehouden. Niet iedereen is overtuigd van het nut hiervan, Nadja Jungmann deelde haar mening. Lees hier en ook hier verder over dit onderwerp.  

Inzagerecht vanaf 2021 voor gemeenten

Gemeenten mogen vanaf 2021 in de bestanden van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars kijken om te zien of iemand betalingsachterstanden opbouwt. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil zo de schuldhulpverlening verbeteren. Lees hier verder.  

Financieel fitte werknemer

Tijdens de kennissessie op het ‘Kom uit je schuld’ congres bracht Wijzer in geldzaken het taboe rondom geldzorgen onder de aandacht. Uit onderzoek blijkt dat 62 procent van de werkgevers, werknemers heeft met geldzorgen. Maar beide partijen vinden het moeilijk om hun zorgen te bespreken. Lees hier verder.  

Creatieve herinnering/aanmaning

In de strijd tegen wanbetalers heeft Eneco een creatieve oplossing bedacht. Het energiebedrijf gaat persoonlijke videoboodschappen sturen. Die zijn vooral gericht aan klanten die niet goed kunnen lezen of schrijven. Lees hier verder.  

Slordig met persoonsgegevens

De gemeente Almere heeft bijna 600 brieven over achterstallige belastingbetalingen naar de verkeerde personen gestuurd. In de brief die zij kregen, stonden gegevens van iemand anders. Naast de naam en het adres konden ze lezen welk bedrag bij die persoon open stond. Lees hier verder. Het UWV werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding …

Lees verder

Loonbeslagen bij ongeveer 50 procent van de werkgevers

Uit een onderzoek van het Nibud bleek dat 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen heeft; loonbeslagen kwamen bij bijna de helft van de werkgevers voor. Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal een bron voor stress, concentratieverlies …

Lees verder

CBS cijfers: 946 faillissementen in het tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2019 zijn 946 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet verklaard. Bij die gefailleerde bedrijven waren op het moment van faillissement bijna 5,7 duizend personen werkzaam. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Lees hier verder. Ook werden cijfers gepubliceerd over alleenwonenden. Bij jongeren nam dat toe, dit in tegenstelling tot …

Lees verder

Aantal daklozen verdubbeld

De afgelopen 10 jaar is het aantal daklozen verdubbeld, in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar is er zelfs sprake van een verdrievoudiging. Diverse oorzaken zijn o.a. het gebrek aan betaalbare woningen, schulden of gebrekkige financiële positie en de Kostendelersnorm. Bij toepassing van de Kostendelersnorm wordt n.l. de bijstandsuitkering verlaagt als de uitkeringsgerechtigde met …

Lees verder