Gemeente te laat bij de les

In Hoger beroep is de gemeente Soest in het ongelijk gesteld bij een poging onterecht ontvangen bijstand terug te vorderen. De rechtbank had de ontvangende vrouw eerder tot een betaling veroordeeld omdat werd verondersteld dat de verjaringstermijn twintig jaar bedroeg. Het hof stelde die die termijn op vijf jaar, zoals die in het burgerlijk wetboek ook geldt voor een vordering uit onverschuldigde betaling. Door de in eerste instantie trage werkwijze van de gemeente, kan men daar nu fluiten naar de geëiste 50.000 euro. Lees hier verder.