Geen geld meer naar jongeren met schuld

Rotterdamse jongeren die uit hebzucht en luiheid een schuld hebben opgebouwd, behoren geen geld meer te krijgen uit het Rotterdamse Perspectieffonds. Dit in tegenstelling tot jongeren die door niet verwijtbaar gedrag in de financiële problemen zijn gekomen. Lees hier verder.