Een intelligente aanpak van schulden


Nadja Jungmann vreest ook dat de economie, in ieder geval tijdelijk door het coronavirus gedeeltelijk tot stilstand gekomen, grote schade oploopt. De schuldenproblematiek zal verder toenemen, volgens haar is een intelligente mix van compenseren, vroegsignaleren, coachen en kwijtschelden wellicht de oplossing in de aanpak van dit probleem. Kwijtschelden is echter niet zonder risico, het geeft geen enkele garantie dat vervolgens niet weer nieuwe schulden ontstaan door een verkeerd financieel gedrag. Lees hier verder.