Eerst loonbeslag, daarna beslag op banktegoed

geldautomaat 2

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in een reactie op het conceptwetsvoorstel van het beslag en executierecht gepleit voor een werkwijze waarbij door deurwaarders eerst beslag wordt gelegd op het inkomen van de schuldenaar en in het geval dit niet tot resultaten leidt, er wordt overgegaan tot het leggen van een beslag op het banktegoed.

1. De banken pleiten ervoor de deurwaarder te verplichten eerst beslag te leggen onder werkgevers of uitkeringsinstanties, met toepassing van een beslagvrije voet als een doelmatige en kosten-efficiënte wijze van het nemen van verhaal door een beslaglegger, met inachtneming van de belangen van de beslagene op een vrij beschikbaar minimumbedrag.

 2. Het beslagvrije bedrag moet voor zover mogelijk alleen worden toegepast op bankrekeningen waarop het loon of de uitkering wordt ontvangen, zulks ter vaststelling aan de deurwaarder. De deurwaarders bepalen in welke gevallen het toepassen van een beslagvrij bedrag opportuun is.

Lees hier verder