Toeslagen blijft hoofdpijndossier Belastingdienst

blauwe brief 2Tussen 2006 en 2016 is er voor een bedrag van 20 miljard aan toeslagen ten onrechte uitgekeerd door de Belastingdienst. Zo’n  1,6 miljard daarvan is nog niet terug betaald. Het gaat o.a. over  huur- en kinderopvangtoeslag. Bulgaren bleken enkele jaren geleden op grote schaal te hebben gefraudeerd met zorg- en huurtoeslagen, dit zorgde mede voor het aftreden van de toenmalige staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. Volgens een berekening van de Belastingdienst moet van de ten onrechte uitgekeerde bedragen 586 miljoen euro inmiddels als oninbaar worden gezien.