Notaris zakkenvuller bij executie-verkoop?

executieveilingBij gedwongen verkopen van woningen, ligt de verkoopprijs vaak ruim onder de waarde zoals die zou zijn bij een vrije verkoop. De verkoper blijft vaak met een restschuld zitten. Aanleidingen tot gedwongen verkopen zijn meestal echtscheiding en ontslag. In het laatste geval kunnen de kosten niet meer worden opgebracht, in het eerste geval willen de voormalige partners de lusten en de lasten delen en moet de woning worden verkocht.

Uit onderzoek is gebleken, dat notarissen soms een onnodige kostenverhogende factor zijn bij executieverkopen. Vaak worden meerdere woningen tijdens één zitting geveild, maar worden eenmalige kosten zoals zaalhuur en andere kosten volledig aan alle verkopers doorberekend. De notarissen schermen met veel extra week inzake deze dossiers, feit is wel dat geen goede helderheid kan worden gegeven over deze werkwijze. Ook vereniging Eigen Huis, de grootste vereniging van woningbezitters, zet vraagtekens bij de noodzaak van alle in rekening gebrachte bedragen. De verkopende partij welke toch al in de financiële problemen zit, wordt wellicht onnodig benadeeld bij een executie-verkoop van zijn/haar woning.