Incassobureaus innen belastingschulden Belastingdienst?

BelastingdienstDe Belastingdienst zou overwegen incassobureaus in te zetten bij het innen van nog onbetaalde belastingschulden. De kosten die deze werkzaamheden met zich meebrengen, zouden betaald kunnen worden met een deel van het geld dat ze binnenbrengen. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil het jaarlijks niet te innen bedrag van twee miljard euro zo terugdringen. Ook de reeds eerder aangekondigde belacties zouden hieraan moeten bijdragen.

Een kort geleden door de Abvakabo uitgebracht rapport gaf op een voor de Belastingdienst pijnlijke manier aan, dat er veel geld niet werd geïncasseerd. Deze actie van Weekers  is wellicht hier een reactie op. Aangezien ook de Belastingdienst moet inkrimpen, wordt nu het inzetten van incassobureaus onderzocht. Het CJIB is in een eerder stadium in de wandelgangen al als kandidaat genoemd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Wellicht dat eerst nog wordt gekeken naar overplaatsing van medewerkers van andere afdelingen naar de invordering. Of dit laatste enig resultaat gaat opleveren, moet worden afgewacht.