Gezocht: Financieel Toezichthouder Notariaat en Gerechtsdeurwaarders

Als toezichthouder doe je zelfstandig en in (multidisciplinair) teamverband onderzoek naar de naleving van wet- en regelgeving. Je rapporteert jouw bevindingen op een heldere en gestructureerde manier. Je gaat in gesprek met de onder toezicht gestelden, duidt de verbeterpunten en stimuleert hen zo nodig om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Om consistent te zijn in ons toezicht, beoordeel je dossiers van collega’s. Ook behoort het tot jouw taak om het MT te adviseren op basis van analyses van de beroepsgroepen, om standpunten van het BFT uit te dragen, voorlichting te geven en vaktechnische vragen te beantwoorden. Lees hier verder.