Tarieven Kostenwet Invordering per 01-01-2022

De kosten welke belastingdeurwaarders in rekening kunnen brengen zijn gebaseerd op de tarieven uit de Kostenwet. Per 01 januari 2022 zijn die aangepast en wel als volgt:

Aanmaning
< € 454 € 8,00
=> € 454 € 18,00 (was € 17,00)
Dwangbevel
Maximaal € 13.449,00 (was € 13.108,00)
Kosten dwangbevel minimaal € 45,00 (was € 44,00)
Ander exploot (Hernieuwd Bevel tot betaling) € 18,00 (was € 17,00)
Kwitantie € 18,00 (was € 17,00)
Beslag
Proces-verbaal € 63,00 (was € 62,00)
Verkoop en opmaken proces-verbaal € 81,00 (was € 79,00)
Aanplakbiljetten € 32,00 (was € 31,00)