Blogarchief

Gerecht

rechtsprekende instantie bijvoorbeeld rechtbank gerechtshof hoge raad

Gerechtsdeurwaarder

een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen inbeslagnemingen en executoriale verkopingen een deurwaarder kan ook optreden als proces of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen

Gerechtsdeurwaarderswet

De¬†Gerechtsdeurwaarderswet¬†regelt het ambt van de gerechtsdeurwaarder, waaronder diens ministerieplicht, de ambtshandelingen en de daaraan verbonden verplichtingen, de opleiding, het toezicht, het tuchtrecht, en de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders met ver- ordenende bevoegdheden.  

Gerechtshof

gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt nederland kent vijf gerechtshoven

Gerechtssecretaris

de gerechtssecretaris of juridisch medewerker bereidt ten behoeve van de rechter de zitting voor en maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt besproken bovendien assisteert de gerechtssecretaris de rechter bij het maken van de uitspraak

Gerede penningen

aanduiding voor geldwaarde hebbende munten of bankbiljetten

Gerekestreerde

wederpartij van de verzoeker in een verzoekschriftprocedure