Categorie: Schuldhulp

“Schulden opgelost! Financieel zelfredzaam?”

In Nederland hebben nog steeds veel mensen te kampen met problematische schulden. De Inspectie SZW brengt de uitvoering van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in kaart, bekeken vanuit diverse oogpunten. In het bijzonder gaat het daarbij om het perspectief van hen die schuldhulp krijgen en dat van hun directe hulpverleners. Lees hier verder.  

Nieuwe aanpak schulden

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een nieuwe werkwijze bedacht om mensen met schulden te helpen. Ambtenaren gaan daarvoor ’s avonds op pad. Lees hier verder.  

Schuldenknooppunt gaat realisatiefase in

Met een kick-off bijeenkomst op dinsdag 7 januari in het NVVK-kantoor in Utrecht is het Schuldenknooppunt een nieuwe fase in gegaan. Meer dan 14 partijen nemen zitting in de Startgroep om het Schuldenknooppunt in de praktijk te gaan gebruiken. Lees hier verder.  

Vernieuwde schuldhulp voor Rotterdammers

Drieduizend Rotterdammers hebben vorig jaar hulp gekregen bij de aanpak van hun schulden. Dat zijn er duizend meer dan in 2018. Dankzij de vernieuwde schuldhulp, waarbij de insteek is om mensen eerder en beter te helpen bij het oplossen van hun schuld, zo stelt de gemeente Rotterdam. De ambitie is om eind volgend jaar 15.000 …

Lees verder

Schuldenpardon in de maak?

Eerder dit jaar bleek de politiek niet warm te lopen voor een schuldenpardon. “Een schuldenpardon voorkomt niet dat daarna nieuwe schulden ontstaan. Het zou zelfs kunnen worden uitgelegd als een prikkel om niet af te lossen”. Zo was de stellingname. Lees hier verder. CDA en SP vinden nu dat er een onderzoek moet komen naar …

Lees verder

Schuldenknooppunt: schulden sneller regelen

Het Schuldenknooppunt is een initiatief van de NVVK om schulden sneller te regelen. Het digitaliseert het schuldinventarisatieproces, vormt een knooppunt tussen de systemen van schuldhulpverleners en schuldeisers en versnelt daarmee de gegevensuitwisseling aanzienlijk. Lees hier verder.  

Zij aan zij. Schuldenvrij.

Iedere inwoner schuldenvrij. Dat is de ambitie van het Arnhemse college. Er wordt ingezet op vroegsignalering, voorkomen van problemen en snellere hulp. Lees hier verder.

Schuldhulproute gelanceerd

De vier grootste Nederlandse banken gaan klanten die bestedingssignalen vertonen die tot schulden kunnen leiden vroegtijdig doorverwijzen naar instanties die hierbij kunnen helpen. Zo hopen de banken, in samenwerking met verschillende instanties, schulden bij klanten te voorkomen en willen ze mensen in de schulden helpen om er uit te komen. Dit programma maakt onderdeel uit …

Lees verder

Nieuwe initiatieven in de aanpak van problematische schulden

Om het mensen met problematische schulden eenvoudiger te maken om uit de rode cijfers te komen, wil de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet wil dat er een nationaal overheidsfonds komt. Lees hier verder. Volgens de Tweede Kamer moeten mensen met schulden een joker krijgen die kan worden ingezet om een maand geen schulden af te lossen. …

Lees verder

Lancering Schuldenwijzer 18 oktober 2019

Op vrijdag 18 oktober 2019 vindt de externe lancering van Schuldenwijzer plaats. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Op dit moment zijn dat de schulden waarvoor beslag is gelegd op bijvoorbeeld een uitkering of loon. Binnen afzienbare tijd is dat een totaaloverzicht …

Lees verder