Categorie: Schuldhulp

Schuldenpardon in de maak?

Eerder dit jaar bleek de politiek niet warm te lopen voor een schuldenpardon. “Een schuldenpardon voorkomt niet dat daarna nieuwe schulden ontstaan. Het zou zelfs kunnen worden uitgelegd als een prikkel om niet af te lossen”. Zo was de stellingname. Lees hier verder. CDA en SP vinden nu dat er een onderzoek moet komen naar …

Lees verder

Schuldenknooppunt: schulden sneller regelen

Het Schuldenknooppunt is een initiatief van de NVVK om schulden sneller te regelen. Het digitaliseert het schuldinventarisatieproces, vormt een knooppunt tussen de systemen van schuldhulpverleners en schuldeisers en versnelt daarmee de gegevensuitwisseling aanzienlijk. Lees hier verder.  

Zij aan zij. Schuldenvrij.

Iedere inwoner schuldenvrij. Dat is de ambitie van het Arnhemse college. Er wordt ingezet op vroegsignalering, voorkomen van problemen en snellere hulp. Lees hier verder.

Schuldhulproute gelanceerd

De vier grootste Nederlandse banken gaan klanten die bestedingssignalen vertonen die tot schulden kunnen leiden vroegtijdig doorverwijzen naar instanties die hierbij kunnen helpen. Zo hopen de banken, in samenwerking met verschillende instanties, schulden bij klanten te voorkomen en willen ze mensen in de schulden helpen om er uit te komen. Dit programma maakt onderdeel uit …

Lees verder

Nieuwe initiatieven in de aanpak van problematische schulden

Om het mensen met problematische schulden eenvoudiger te maken om uit de rode cijfers te komen, wil de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet wil dat er een nationaal overheidsfonds komt. Lees hier verder. Volgens de Tweede Kamer moeten mensen met schulden een joker krijgen die kan worden ingezet om een maand geen schulden af te lossen. …

Lees verder

Lancering Schuldenwijzer 18 oktober 2019

Op vrijdag 18 oktober 2019 vindt de externe lancering van Schuldenwijzer plaats. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Op dit moment zijn dat de schulden waarvoor beslag is gelegd op bijvoorbeeld een uitkering of loon. Binnen afzienbare tijd is dat een totaaloverzicht …

Lees verder

Vroeg signalering financiële problemen

Hoogeveen, Den Haag, Deventer, Groningen en Amsterdam-Noord zijn gestart met een pilot rondom vroeg signalering van financiële problemen. Nederland telt 1,4 huishoudens met risicovolle schulden. Dat leidt tot veel persoonlijke ellende én tot maatschappelijke kosten van circa € 11 miljard. Lees hier verder.  

Toename in aanvragen schuldhulpverlening

Een recordaantal mensen heeft vorig jaar hulp aangevraagd bij het oplossen van schulden. In totaal klopten 94.000 mensen aan voor een helpende hand. Dat waren er 5000 meer ten opzichte van 2016. De toename zou deels te verklaren zijn door de extra aandacht in de media voor mensen met schulden.  De stap om hulp aan te …

Lees verder

Meer mensen onder bestaansminimum door stapeling schulden

 

Mensen met schulden komen door een opeenstapeling van incasso’s steeds vaker onder het bestaansminimum terecht. Daarvan is sprake als iemand minder te besteden heeft dan 90% van een bijstandsuitkering.

Ombudsman start onderzoek samenwerking schuldhulp

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft op 18 april 2012 gezegd dat instanties vaak langs elkaar heen werken als mensen in de schulden zitten. Hij stelt een onderzoek in om gemeenten aanwijzingen te geven om beter om te gaan met schuldhulpverlening.