Categorie: Divers

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Werknemers die werkzaam zijn in de publieke sector hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de getroffen werknemer als de organisatie. Neemt de agressie door de economische crisis toe bij het invorderen van schulden? Lees hier de factsheet van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Namens het …

Lees verder

Einde of juist begin van de crisis?

Het zogenaamde “Kunduz-akkoord” is met luid applaus ontvangen. Lof-uitingen alom, iedereen tevreden. Althans, zo lijkt het.  Bij nadere verdieping in de gemaakte afspraken, komen er dan binnenkort niet meer mensen bij, die met (grote) betalingsproblemen te kampen hebben? Krijgt de schuldhulpverlening het niet drukker en de (belasting)deurwaarder er niet meer bezoekadressen bij?

Zonnepanelen op het dak (on)roerend?

In toenemende mate worden zonnepanelen op daken van huizen gemonteerd. Door de steeds hoger wordende energieprijzen en het wellicht in de nabije toekomst goedkoper worden van zonnepanelen, is het eens interessant om te bekijken of de panelen als roerende zaken of als onderdeel het het onroerend goed moeten worden gezien.

BKR meldt: meer huiseigenaren met betalingsproblemen

Eind 2012 kunnen naar verwachting ruim 76.000 huiseigenaren hun hypotheek niet meer betalen. Dat zijn er 11.000 meer dan begin van dit jaar. Die verwachting wordt uitgesproken door Peter van den Bosch, algemeen directeur van het Bureau Krediet Registratie (BKR). De afgelopen vier jaar is het aantal wanbetalers verdubbeld. In totaal kampt nu 1% van de hypotheeknemers met een betaalachterstand.

NIBUD geeft ouders onvoldoende voor financiële opvoeding

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) vindt dat te veel ouders verzuimen hun kinderen op een goede manier voor te bereiden op een financieel zelfstandig bestaan.
Volgens het NIBUD beginnen ouders te laat met het geven van zak- en kleedgeld. Verder leren ouders hun kinderen te weinig hoe om te gaan met bankzaken.