Eén ‘overheidsconvenant’ per 1 juli van kracht

Ruim een half miljoen Nederlanders hebben problematische schulden. Overheidsschulden maken een belangrijk deel uit van het schuldenpakket van de gemiddelde hulpvrager. Om ze op te lossen, zetten de Belastingdienst, UWV, CJIB, Sociale verzekeringsbank, het CAK en DUO samen met de NVVK, de vereniging van geldontzorgers, in april een belangrijke stap met de presentatie van ‘Eén Overheidsconvenant’. Vanaf  01 juli 2020 is het convenant van kracht. Lees hier verder.

Normen beslagvrije voet per 1 juli 2020

Ieder jaar worden op 01 januari en op 01 juli de normbedragen voor de vaststelling van de beslagvrije voet aangepast. Lees hier verder voor de bedragen die vanaf 01 juli van toepassing zijn.

Speciale Ombudsman voor belastingzaken

Er moet een ombudsman komen voor belastingzaken, vindt de Tweede Kamer. Die moet mensen bijstaan in het labyrint dat de belasting- en toeslagregels soms vormen en opkomen voor hun rechten. De toeslagenaffaire waarin mensen onterecht werden beschuldigd van fraude en soms in grote problemen kwamen, is mede een aanleiding om met dit voorstel te komen. Lees hier verder.

Verdere digitalisering maakt Nederland kwetsbaar

Onze maatschappij is in grote mate afhankelijk van digitale processen en analoge terugvalopties zijn niet altijd voorhanden. Door de situatie die is ontstaan door het coronavirus, waarbij veel meer via digitale middelen wordt gedaan, zijn we alleen maar afhankelijker geworden. Dat blijkt uit het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is opgesteld. Lees hier verder.

Grote bedrijven doen relatief vaak een beroep op belastinguitstel

Bedrijven met meer dan tien werknemers hebben de afgelopen tijd relatief vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in coronatijd de betaling van verschuldigde belastingen een paar maanden uit te stellen. Zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Lees hier verder.

Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen

Vanaf 16 maart kan een ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als het bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Er werd vervolgens bijzonder uitstel verleend voor een periode van drie maanden. In de schriftelijke ontvangstbevestiging die van de Belastingdienst is ontvangen, staat de einddatum van het bijzonder uitstel. Is het bijzonder uitstel van drie maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af en is langer uitstel nodig, dan kan een verzoek worden gedaan voor een verlenging van het bijzonder uitstel van betaling via het online formulier van de Belastingdienst. Lees hier verder.

Kamer twijfelt of gemeenten golf hulpvragen aankunnen

In de Tweede Kamer heerst bezorgdheid over de vraag of gemeenten goed voorgesorteerd staan voor de verwachte golf hulpvragen van mensen met schulden. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg met staatssecretaris Van Ark. Lees hier verder.

Nieuwe voorzitter KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft per 01 november 2020 een nieuwe voorzitter. Michaël Daniël Brouwer, de huidige voorzitter van de ledenraad van de KBvG, neemt dan de voorzittershamer over van Wilbert van de Donk. Na een periode van zes jaar treedt hij af en is niet herkiesbaar. Wilbert van de Donk is nog wel als voorzitter/spreker aanwezig tijdens het DCN-symposium op 07 oktober in Nijkerk, waarschijnlijk een van zijn laatste publieke optreden in functie als voorzitter KBvG.

Forse toename van schulden bij jongeren tot 24 jaar

Het aantal jongeren onder de 24 met schulden is de afgelopen vijf jaar met 70 procent toegenomen. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Schulden Monitor van het Bureau Krediet Registratie (BKR), de instantie die alle kredietgegevens in Nederland bijhoudt. Inmiddels is een op de zeven mensen met betalingsproblemen jonger dan dertig jaar. Naast jongeren hebben ook steeds meer 70-plussers problemen met het afbetalen van hun schulden. Hadden in 2015 nog bijna 25.000 ouderen betalingsproblemen, in 2019 waren dat er bijna 31.000. Er is sprake van betalingsproblemen als iemand meer dan drie betalingstermijnen achter elkaar heeft gemist of een aflossingsregeling heeft met een kredietverstrekker. Lees hier verder.

De coronaregels worden per 1 juli verder versoepeld

Het kabinet versoepelt de coronaregels per 1 juli verder. Wel blijft 1,5 meter afstand houden de norm. Er geldt vanaf volgende maand geen maximum meer aan bezoekers bij bijeenkomsten. Bij de entree moet dan wel worden gecontroleerd of mensen corona gerelateerde klachten hebben. Lees hier verder. De zogenaamde “coronabetekening” blijft mogelijk tot 01 september. Vanuit DCN-zijde kan worden gemeld dat het symposium/de studie- en actualiteitendag 2020 op 07 oktober doorgang zal vinden, tenzij veranderende omstandigheden dit onmogelijk maken. Wel zal in congres- en vergadercentrum de Schakel de 1,5 meter maatregel van toepassing zijn en worden de bezoekers wellicht over meerdere zalen verdeeld. Met het management van de Schakel worden op dit moment alle mogelijkheden onderzocht.