Lenen voor aankoop woning moeilijker

Het is sinds het uitbreken van de coronacrisis moeilijker geworden om bij de bank een hypotheek te krijgen. De acceptatiecriteria zijn strenger geworden, zo stelt toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) vast. Lees hier verder.

Strengere aanpak van geweld tegen mensen met publieke functie

Iemand die geweld pleegt tegen mensen die een publieke taak uitvoeren, komt er straks in de rechtbank niet meer vanaf met een taakstraf. Een taakstraf past niet bij de strengere aanpak die het kabinet voorstaat. Het gaat niet alleen om geweld en agressie tegen politiemensen, brandweer of opsporingsambtenaren, maar ook om bijvoorbeeld medewerkers in de zorg of gevangenissen die  een publieke taak hebben. Ook al wordt deze beroepsgroep niet expliciet genoemd, mag worden aangenomen dat e.e.a. tevens van toepassing is op geweld tegen deurwaarders. Daders zullen dan altijd een celstraf moeten uitzitten, staat in een wetsvoorstel. Lees hier verder.

Noodverordening blijft mogelijk in coronanoodwet

Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete is opgelegd, hoeft straks niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. Het wetsvoorstel, dat maandag aan de Tweede Kamer is voorgelegd, ‘lijkt niet meer op het eerste concept’, zegt het kabinet. Lees hier verder.

Tekorten en schulden lopen op en niemand maakt er zich druk om

Begrotingstekort en staatsschuld schieten omhoog, in Nederland en elders eveneens. De in de EU afgesproken grenzen verdwijnen uit beeld. En niemand lijkt zich daar op dit moment druk om te maken. Lees hier verder.

Wanbetaling: afgesloten van drinkwater

Jaarlijks wordt de waterleiding van tussen de 500 en 750 gezinnen met kinderen afgesloten. Sommige gezinnen zitten maanden tot jaren zonder kraanwater. Lees hier verder.

Minder scheidingen door corona

De coronapandemie heeft in tegenstelling tot de verwachting van een stijging juist geleid tot een forse terugloop van het aantal echtscheidingsaanvragen. Zo blijkt uit onderzoek onder ruim 300 leden van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Lees hier verder.

ING sluit per direct kwart van de kantoren

ING gaat een kwart van de kantoren in Nederland sluiten, zo’n 42 kantoren. Daar zouden evenzoveel servicepunten voor in de plaats moeten komen. Er zou geen sprake zijn van gedwongen ontslagen. Lees hier verder.

AFM: Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef. De helft van de Nederlandse huishoudens houdt volgens de Nibud-normen te weinig buffers aan. Een doorsnee huishouden heeft maar €2.000 om een inkomensterugval op te vangen, zonder in te teren op het spaarpotje voor tegenvallers. Jongeren, flexwerkers en zelfstandigen zijn nog kwetsbaarder. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de buffers van Nederlandse huishoudens om een plotse daling van het inkomen te kunnen ‘uitzingen’. Lees hier verder.

Phisingmail: dreigen met deurwaarder

Een aantal inwoners van de gemeente Weststellingwerf heeft een phishingmail ontvangen. In deze  e-mail staat dat de gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing niet zijn betaald. Als niet binnen drie dagen wordt betaald, neemt de deurwaarder spullen in beslag. Lees hier verder.

Belastingdienst bestempelde tienduizenden mensen als fraudeur bij de inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft jarenlang op basis van profilering en vermoedens tienduizenden mensen bestempeld als fraudeur bij de aangifte inkomstenbelasting. Lees hier verder.