Categorie: Rijksoverheid

Preferentie positie van de overheid

De overheid heeft zichzelf ooit een preferente positie toebedeeld bij het invorderen van schulden. Een preferente vordering heeft voorrang op een concurrente vordering. In de praktijk betekent dit dat alle gelden voor alleen dat dossier worden gereserveerd. Een deurwaarder die een preferente vordering behandelt is niet automatisch eerste beslaglegger. De gerechtsdeurwaarders moeten dus met hun …

Lees verder

Proef met videovoertuig in Dordrecht

Het videovoertuig dat de politie Eenheid Rotterdam in gaat zetten in de gemeente Dordrecht, heeft onder meer een draaibare camera op een mast en een warmtebeeldsensor. ‘Hoewel er meerdere camera’s zijn, denk aan de camera’s van de gemeente, mist de politie soms de mogelijkheid om op een snelle manier videobeelden te kunnen maken’, zegt de …

Lees verder

Deadline voor UBO-registratie weer uitgesteld

Het ministerie van Financiën heeft de invoering van het UBO-register nogmaals met enkele maanden uitgesteld. De Kamer van Koophandel slaagt er namelijk niet in om voor 1 september de achterstanden op het UBO-dossier weg te werken. De nieuwe deadline is 1 januari 2023. Lees hier verder.

Gemeenten krijgen geld extra energietoeslag in september

Het Rijk keert het budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in september uit. Het gaat in totaal om 550 miljoen euro extra bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Lees hier verder.

Onterecht uitkeringsgeld wordt na 5 jaar niet meer teruggevorderd

Onterecht ontvangen uitkeringsgeld zal nog maar tot maximaal 5 jaar na ontvangst worden teruggevorderd. Nu is dat nog 20 jaar. Dit schrijven ministers Schouten (Armoedebestrijding, ChristenUnie) en Van Gennip (Sociale Zaken, CDA) in een brief die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees hier verder.

Leven van burgers ‘ontwricht’ door strenge sociale zekerheid

Weeffouten in de sociale zekerheid zorgen voor ontwrichte levens, gevoelens van machteloosheid en wantrouwen richting de overheid. Die ‘hardvochtige effecten’ zijn niet op te lossen door maatwerk in de uitvoering. Ze vragen om een fundamentele herziening van het stelsel. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) knelpunten …

Lees verder

Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en schulden

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of doordat ze te maken hebben met problematische schulden. Dit zorgt voor stress, gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte en zet kinderen langdurig op achterstand, vaak van generatie op generatie. …

Lees verder

Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Er zijn verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht. Daarbij is op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel toe te spitsen op kleinere vermogens. Lees hier verder. …

Lees verder

Kabinet wil gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen

Gemeenten worden straks verplicht om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Het kabinet gaat dat in de wet regelen en komt na de zomer met een wetsvoorstel hiertoe. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) vrijdag gezegd na de ministerraad. Lees hier verder.

Rutte belooft extra energietoeslag

Gemeenten kunnen wat minister-president Mark Rutte betreft snel aan de slag met een extra energietoeslag voor de allerarmste gezinnen. Rutte noemde, na druk vanuit de Tweede Kamer, een bedrag van 500 euro per gezin. Gemeenten zijn bereid een extra toeslag uit te keren, maar doen dat wel met tegenzin: ze vinden dat het rijk de …

Lees verder