Categorie: Divers

Aantal daklozen verdubbeld

De afgelopen 10 jaar is het aantal daklozen verdubbeld, in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar is er zelfs sprake van een verdrievoudiging. Diverse oorzaken zijn o.a. het gebrek aan betaalbare woningen, schulden of gebrekkige financiële positie en de Kostendelersnorm. Bij toepassing van de Kostendelersnorm wordt n.l. de bijstandsuitkering verlaagt als de uitkeringsgerechtigde met …

Lees verder

Geen registratie meer van FOLO-punten

Enkele aanbieders van studiedagen waaronder DCN, zijn kort geleden onaangenaam verrast met de mededeling dat het toekennen en registreren van FOLO-punten niet meer mogelijk is. “De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft langere tijd in samenwerking met CPION de website folo-me.nl (ook wel bekend als sphbo-folo.nl) in beheer gehad. Helaas heeft de technisch beheerder moeten constateren dat het …

Lees verder

Studieschuld is óók een schuld

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) is het ter voorkoming van een te hoge hypotheek nodig, dat studieschulden worden geregistreerd bij het BKR in Tiel. Op die wijze worden deze schulden zichtbaar bij hypotheekadviseurs en wordt zo voorkomen dat kopers van woningen met te hoge lasten worden geconfronteerd. Nu kunnen hypotheekadviseurs zich verschuilen achter het gegeven …

Lees verder

Week van het geld 2015

Tijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2014, op 08 oktober jl., is uitleg gegeven over de Week van het geld. Deurwaarders, schuldhulpverleners en bewindvoerders werden opgeroepen om gastcolleges te gaan geven. De eerstvolgende Week van het geld is van 09 t/m 13 maart 2015, geïnteresseerden uit genoemde doelgroep welke een gastles op een school willen …

Lees verder

Koopkracht van veel Nederlanders holt achteruit

GeldzorgOp basis van nieuwe berekeningen gaat de koopkracht van grote groepen Nederlanders nog verder achteruit dan tot nu toe was gedacht. Alleenverdieners zouden tot zo’n 10 procent minder besteedbaar inkomen hebben, gepensioneerden 25 procent en een deel van de mensen met een uitkering zou maar liefst 30 procent koopkracht kunnen kwijt raken. Dat wordt althans gemeld door RTL-nieuws dat de cijfers heeft voorgelegd aan het  Centraal Planbureau (CPB) Deze zou de berekeningen bevestigen.

Waarschuwing voor schulden jongere huishoudens

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit dat de financiële positie van  jongere huishoudens met een gemiddeld tot hoog inkomen kwetsbaar is door de malaise op de woningmarkt. De jongere huishoudens hebben vaak hoge hypotheken afgesloten ten opzichte van hun inkomen, spaartegoed en de waarde van hun woning.

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Werknemers die werkzaam zijn in de publieke sector hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de getroffen werknemer als de organisatie. Neemt de agressie door de economische crisis toe bij het invorderen van schulden? Lees hier de factsheet van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Namens het …

Lees verder

Einde of juist begin van de crisis?

Het zogenaamde “Kunduz-akkoord” is met luid applaus ontvangen. Lof-uitingen alom, iedereen tevreden. Althans, zo lijkt het.  Bij nadere verdieping in de gemaakte afspraken, komen er dan binnenkort niet meer mensen bij, die met (grote) betalingsproblemen te kampen hebben? Krijgt de schuldhulpverlening het niet drukker en de (belasting)deurwaarder er niet meer bezoekadressen bij?

Zonnepanelen op het dak (on)roerend?

In toenemende mate worden zonnepanelen op daken van huizen gemonteerd. Door de steeds hoger wordende energieprijzen en het wellicht in de nabije toekomst goedkoper worden van zonnepanelen, is het eens interessant om te bekijken of de panelen als roerende zaken of als onderdeel het het onroerend goed moeten worden gezien.

BKR meldt: meer huiseigenaren met betalingsproblemen

Eind 2012 kunnen naar verwachting ruim 76.000 huiseigenaren hun hypotheek niet meer betalen. Dat zijn er 11.000 meer dan begin van dit jaar. Die verwachting wordt uitgesproken door Peter van den Bosch, algemeen directeur van het Bureau Krediet Registratie (BKR). De afgelopen vier jaar is het aantal wanbetalers verdubbeld. In totaal kampt nu 1% van de hypotheeknemers met een betaalachterstand.