Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’

Het rapport ‘Ongekend onrecht’ toont een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. Door een samenspel van harde regelgeving, vooringenomen handelen en vooral door geen gehoor te geven aan noodsignalen hebben tienduizenden ouders en kinderen hun leven zien veranderen in een moeras van ellende. Het kabinet biedt hier excuses voor aan, aan alle gedupeerde ouders en hun kinderen: dit had nooit mogen gebeuren. Lees hier verder.

Bewindvoerders woedend: gedupeerde ouders moeten compensatie direct weer afdragen aan de Belastingdienst

De Belastingdienst lag in de kindertoeslagaffaire al onder vuur vanwege gelegde beslagen op inkomsten en eigendommen. Die vaak onterecht bleken te zijn. De dienst wil nu geen afstand doen van de schulden die gedupeerden in de toeslagenaffaire hebben. Bewindvoerders stappen daarom uit het overleg om een compensatieregeling. Lees hier verder.

Advies deurwaarders: bellen is oplossen

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is opnieuw gestart met de campagne ‘bellen is oplossen’. De campagne vond eerder plaats in april en wordt wegens het succes daarvan herhaald. De KBvG wil – namens haar leden/gerechtsdeurwaarders – burgers en ondernemers wederom stimuleren snel te bellen om betalingsproblemen op te lossen. De oproep kan zeker ook mede worden gedaan namens de deurwaarders, werkzaam bij de overheid. Ook hier geldt dat een snelle reactie kosten en invorderingsacties kan voorkomen. Bij de overheid begint de invorderingsactie (nadat een aanmaning is toegezonden) met het postdwangbevel. Dit dwangbevel wordt zoals in de benaming wordt aangeven toegezonden via de post, een dergelijke werkwijze is bij de gerechtsdeurwaarder nog onbekend. Wel kunnen gerechtsdeurwaarders gebruik maken van de coronabetekening (het achterlaten van stukken in de brievenbus ook al is de bewoner thuis), deze werkwijze kunnen belastingdeurwaarders ook hanteren bij het verdere vervolg van hun invorderingswerkzaamheden zoals b.v. de betekening van het hernieuwde bevel tot betaling. Lees hier verder.

Deurwaarder klopt aan bij gemeentehuis Vijfheerenlanden: ‘92 miljoen euro alstublieft’

Een dag nadat het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat Vijfheerenlanden tientallen miljoenen schadevergoeding moet betalen aan het bedrijf Niemans Beton, stond er een deurwaarder op de stoep van het gemeentehuis. Lees hier verder.

Deurwaarder vertelt hoe man in Nijmegen hem in de brand wilde steken: ‘Geweld is heftiger geworden’

,,Het moet niet gekker worden’’, dacht gerechtsdeurwaarder Eric Vloet toen hij hoorde over het bekogelen van een collega met brandbommen in Rheden. Zelf werd Vloet (61) begin dit jaar in Nijmegen bespoten met een brandbare vloeistof en achtervolgd met een aansteker. Lees hier verder.

Accountantskamer zet zich schrap voor golf aan coronazaken

Alle ondernemers die bij het UWV een aanvraag voor coronasteun hebben ingediend van € 100.000 of meer zijn verplicht een accountant in te schakelen. Dit zal leiden tot meer aanvragen, meer werk voor accountants en meer kans op corona-gerelateerde tuchtprocedures bij de Accountantskamer. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voorspelt dat de eerste ronde NOW-steun al neerkomt op 15.000 aanvragen, goed voor € 4,8 miljard loonsteun. Lees hier verder. Voor die aanvraag van loonsteun sturen accountants soms een gepeperde factuur die wel kan oplopen naar 15 procent van het hulpgeld. Zo schrijft het Financiële Dagblad (FD). Lees hier verder.

ABN AMRO: ‘Geldnood dreigt bij kwart bedrijven’

Ruim een kwart van de bedrijven komt door de verlengde lockdown binnen een paar maanden in de financiële problemen als er geen extra steun komt. Dat stelt ABN AMRO op basis van onderzoek onder tienduizenden bedrijven, meldt Nieuwsuur. Lees hier verder.

Beslag op zorgbonus is mogelijk

Instanties mogen beslag leggen op de bonus van 1.000 euro voor zorgmedewerkers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland besloten in een kort geding. Wel is het volgens de rechter goed mogelijk dat een schuldeiser af zal zien van de beslaglegging, uit respect en waardering voor de zorg in deze moeilijke tijd. Lees hier verder en ook hier verder.

19 MILJOEN VOOR RECHTSHULP BIJ ECHTSCHEIDING

Het beroep dat wordt gedaan op gesubsidieerde rechtsbijstand is het afgelopen jaar gedaald. Deze daling maakt het mogelijk om de komende drie jaar negentien miljoen euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning bij echtscheidingen. Lees hier verder.

Gemeente te laat bij de les

In Hoger beroep is de gemeente Soest in het ongelijk gesteld bij een poging onterecht ontvangen bijstand terug te vorderen. De rechtbank had de ontvangende vrouw eerder tot een betaling veroordeeld omdat werd verondersteld dat de verjaringstermijn twintig jaar bedroeg. Het hof stelde die die termijn op vijf jaar, zoals die in het burgerlijk wetboek ook geldt voor een vordering uit onverschuldigde betaling. Door de in eerste instantie trage werkwijze van de gemeente, kan men daar nu fluiten naar de geëiste 50.000 euro. Lees hier verder.