Laaggeletterdheid kan langdurige armoede en geldproblemen versterken

De kans op problematische schulden is groter bij mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Professionals zoals schuldhulpverleners hebben daarom vaak te maken met mensen die laaggeletterd zijn. Het begrijpen van informatie en grip krijgen op geldzaken is voor deze mensen lastig. Lees hier verder.

Rechter doet steeds minder vaak uitspraak in echtscheidingszaken

Rechters doen tegenwoordig in slecht 6 procent van de echtscheidingen een uitspraak. Negen jaar geleden was dat nog bij 31 procent van de echtscheidingen. (Advocaat)mediators worden het meest ingeschakeld bij een scheiding. Lees hier verder.

Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen. Dit blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Lees hier verder.

Waarschuwing van Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor boilerrooms: oplichters die hen mogelijk benaderen met dubieuze beleggingsaanbiedingen. Lees hier verder.

“Afspraak maken kost géén geld”

Er zijn inmiddels vele manieren waarmee oplichters proberen om mensen geld uit de zakken te kloppen. Valse emails van banken, de Belastingdienst en het CJIB, om er maar een paar te noemen, doen volop de ronde. Nu proberen oplichters mensen te laten betalen voor het maken van een afspraak met een gemeente, in dit geval Amersfoort. Lees hier verder. Met de belastingdeurwaarders van de gemeente kunnen mensen altijd zelf en rechtstreeks contact opnemen.

 

Belastingdienst zoekt medewerkers invordering

Voor meerdere locaties is de Belastingdienst op zoek naar medewerkers invordering. Tot 23 september kunnen geïnteresseerden reageren. Lees hier verder.

Betalingsregeling bij schulden nog niet vanzelfsprekend

In het regeerakkoord is afgesproken dat er wordt gekeken naar de juridische afhandeling van schulden. Daarom onderzochten onderzoekers van het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en Panteia in opdracht van het WODC in welke mate private schuldeisers (haalbare) betalingsregelingen treffen en hoe een gang naar de rechter kan worden voorkomen. Lees hier verder.

Landelijke invoering digitaal communiceren WSNP-zaken

De Raad voor de rechtspraak voert digitaal communiceren in Wsnp-zaken (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen) landelijk in. Vanaf september 2020 nodigen rechtbanken in een geleidelijk tempo professionele bewindvoerders daarvoor uit. Dit is het vervolg op de proef die 3 rechtbanken het afgelopen half jaar uitvoerden samen met een aantal bewindvoerders. Lees hier verder.

 

Proef rechtbank Gelderland: sneller hulp bieden aan mensen met betalingsachterstanden die toch al in de schulden zitten

Kleine schulden worden snel groter. Door een boeterente, incasso’s of de deurwaarder kunnen de kosten snel oplopen. Verwacht wordt dat door de coronacrisis meer mensen in de problemen komen. Lees hier verder.

Positie van bedreigde deurwaarder nog steeds niet goed geregeld

In maart 2019 wordt een deurwaarder gegijzeld en met de dood bedreigd. Als hij eenmaal vrij komt doet hij aangifte. De agressor ontkent alles, de zaak wordt geseponeerd. Het nadeel van belasting- en gerechtsdeurwaarders is dat zij in de uitoefening van hun werk doorgaans alleen op pad gaan. Daardoor ontbreekt vaak steunbewijs zodat het strafbare feit niet goed is aan te tonen. Onlangs besloot het gerechtshof dat de agressor toch moet worden vervolgd. Lees hier verder.