Ierland ligt dwars bij wereldwijd belastingplan

Ierland houdt vast aan zijn bezwaren tegen een internationaal belastingplan. Minister van Financiën Paschal Donohoe heeft dat gezegd, nadat de krant Irish Examiner eerder had gemeld dat Ierland zijn verzet zou staken. Maar met het huidige plan kan Ierland niet instemmen, liet Donohoe weten aan staatsomroep RTE. Lees hier verder.

Reactie Hoge Raad op overlijden van Peter R. de Vries

Peter R. de Vries is donderdag 15 juli op 64-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam. De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag 06 juli rond 19.30 uur neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in de stad. Ook de Hoge Raad reageerde op zijn overlijden. Lees hier verder.

Video voor professionals betrokken bij de uitvoering van de vereenvoudiging beslagvrije voet

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de ketenpartijen een toelichtende video ontwikkeld voor professionals (deurwaarders/bewindvoerders/schuldhulpverleners) om hen inzage te geven in de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze wet is per 01 januari 2021 in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat schuldenaren voldoende overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien als er beslag op hun inkomsten wordt gelegd. Klik hier voor het zien van de video.

Verlenging corona-betekening door deurwaarders

Artikel 1 van de Verzamelspoedwet COVID-19, maakt het mogelijk dat de uitwisseling van te ondertekenen papieren documenten, zoals exploten, zonder fysiek contact kan plaatsvinden. Hiertoe is bepaald dat voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid om aan een van de in artikel 46, eerste lid, van dat wetboek bedoelde personen afschrift te laten, steeds sprake is zolang de richtlijnen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden wegens besmettingsgevaar met COVID-19. In dit ontwerpbesluit wordt onder meer geregeld dat het tijdstip van verval van dit artikel wordt  vastgesteld op 1 oktober 2021. Deze richtlijn geldt niet alleen voor gerechtsdeurwaarder, ook belastingdeurwaarders kunnen hiervan gebruik maken. Het staat de deurwaarder overigens vrij om op de traditionele wijze stukken te betekenen. Lees hier verder.

Zorgen over grotere tweedeling na corona

Nederlanders maken zich zorgen over de toenemende tweedeling in ons land die ook nog eens is uitvergroot door de coronacrisis. Dat is een van de uitkomsten van de Dialoogtafels, waaraan onder andere 600 burgers meededen. Lees hier verder.

Thematafels rond het thema schuldinning en schuldhulp

Op maandag 28 juni organiseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid de eerste van drie thematafels rond het thema schuldinning en schuldhulp. De (digitale) sessies hebben als doel om als betrokken partijen samen tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Naast onder meer het NIBUD, de Raad voor de Rechtspraak, de NVVK en het ministerie van SZW, was KBvG-voorzitter/gerechtsdeurwaarder Michaël Brouwer een van de deelnemers. Lees hier verder.

28 miljard euro “gedwongen gespaard”

De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis met 52 miljard euro gestegen, een recordbedrag. Gemiddeld is dat meer dan 6500 euro per huishouden. Dat meldt ING op basis van onderzoek. Lees hier verder.

Belastingdienst opent steunpunten in gemeentehuizen en wijkcentra

De Belastingdienst opent dit jaar tien nieuwe steunpunten in gemeentehuizen en wijk- of stadscentra. Die moeten een aanvulling vormen op de al bestaande 21 balies in kantoren van de fiscus zelf, die weer volledig opengaan. Het eerste nieuwe steunpunt wordt op woensdag 21 juli geopend in het stadhuis van Terneuzen. Lees hier verder.

ARMAERE GERECHTSDEURWAARDERS EN STALMAN DEURWAARDERS FUSEREN

Armaere Gerechtsdeurwaarders en Stalman Deurwaarders hebben besloten hun krachten te bundelen en per 1 juli 2021 te fuseren tot één deurwaarderskantoor. Lees hier verder.

Deurwaarderskantoor Enschede overgenomen

Deurwaarderskantoor Holland heeft met ingang van 01 juli 2021 de ambtelijke portefeuille van Deurwaarderskantoor Enschede overgenomen.  Lees hier verder.