Symposium 2020 volgeboekt !!

Het DCN-symposium op 07 oktober in Nijkerk is volgeboekt. Door de RIVM-richtlijnen inzake het coronavirus is de beschikbare capaciteit in congrescentrum de Schakel volledig benut. Inschrijvingen die vanaf 22 juli 2020 na 12:00 uur zijn ontvangen, worden voorlopig op een reservelijst geplaatst. Op het moment dat de coronamaatregelen worden versoepeld en er beschikbare plaatsen bij komen of dat er om een andere reden plaatsen vrij komen, worden deze personen meteen benaderd.

Phishing namens ‘ING’, maar dan per echte brief

De valse emailberichten van banken (phisingh) zijn inmiddels algemeen bekend. Toch “trappen er altijd nog veel mensen in” Nieuw is dat er nu ook phising-brieven worden toegezonden. Het ziet er allemaal echt uit. Lees hier verder.

Het is nog niet te laat als de deurwaarder komt

Kort geleden publiceerden wij over de ervaringen in de praktijk van gerechtsdeurwaarder Sascha Toppinga. Fred is belastingdeurwaarder en werkt voor Cocensus. Lees hier verder over de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert.

Flanderijn lanceert videobellen voor klanten

Direct en persoonlijk contact, maar toch op afstand. Dat maakt deurwaarderskantoor Flanderijn sinds 16 juli mogelijk door middel van videobellen. Lees hier verder.

Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Het Wetsvoorstel is –na instemming door de ministerraad- op 10 juli jl. voor advies aan de Raad van State gestuurd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het 4e kwartaal van 2020 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Wellicht kunnen meer mededelingen worden gedaan tijdens het DCN symposium op 07 oktober, het Wki is een van de onderwerpen welke aan de orde komen.

Geen beslag meer op Bello

De Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, zorgt voor nogal wat veranderingen. Zo is het bij het leggen van een beslag op een motorvoertuig niet meer nodig deze aan te treffen en is het verboden om beslag te leggen op gezelschapsdieren. Lees hier verder.

Daling aantal klachten tegen deurwaarders

Het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders jaarlijks ontvangt, is gestabiliseerd. Vóór 2018 ontving de Kamer jaarlijks meer dan 1200 klachten. In 2018 en 2019 waren het er ruim 600. Lees hier verder. Tijdens het DCN-symposium op woensdag 07 oktober spreekt dhr. S. Maayen, secretaris bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Nederlandse consument wil veto tegen extra EU-schuld

Ruim twee derde van de Nederlanders (69 procent) wil een veto tegen een nieuwe gemeenschappelijke schuld met andere EU-landen, zo blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. Deze schuld leidt mogelijk tot koopkrachtverlies op de langere termijn en geld- en Nederlandse pensioenontwaarding. Lees hier verder.

Belastingdienst hervat stapsgewijs verzending herinneringen en aanmaningen

De Belastingdienst stuurde de afgelopen maanden in verband met de coronacrisis geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Ook andere werkzaamheden werden tijdelijk gestopt, zoals controles bij bedrijven. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven weer op gang komt, hervat de Belastingdienst deze werkzaamheden weer.  Lees hier verder.

Spoedwet: huurders met tijdelijk contract kunnen verlengen vanwege corona. Er mag door de crisis ook niemand uit woning worden gezet

Huurders die getroffen worden door de coronacrisis, kunnen nog tot 1 november het tijdelijke huurcontract verlengen. Dat heeft het kabinet in een spoedwet geregeld. Verhuizen zou in deze periode waarin ‘alles op z’n kop staat’ moeilijker zijn dan normaal. Lees hier verder.